Identifikasjonsprosessen for edelsten starter med de generelle observasjoner som farge, transparensgraden, slipeformen, glans og “ild”. For å utføre gemmologiske tester er det nødvendig med nøyaktig utstyr.

• Refraktometer etablerer edelstenens lysbrytningsindeks (reflective index=RI) og identifiserer et stort utvalg av slipte edelstener.

• Polariskop brukes til å fastsette om gjennomskinnelige edelstener er enkelt- eller dobbeltbrytende.

• Dikroskop er utviklet for å vise de to forskjellige fargene som pleokroiske edelstener viser.

• Mikroskop er en av de viktigste gemmologiske instrumentene for å skille naturlige edelsten fra syntetiske.

• Spekroskop kan gi oss viktig informasjon om edelstenen er behandlet eller om den er syntetisk..

• Ultraviolet lys brukes til å skille noen naturlige edelstener fra sine syntetiske motstykker.

Ytterligere tester utføres avhengig av edelstenen.